Vytautas Kubilius

Laureatai

Vytautas Kubilius

Literatūrologas, literatūros kritikas
(1926-11-23 Aukštadvario km. (Rokiškio apsk.) – 2004-02-17 Vilnius)

Vytautas Kubilius mokėsi Vilkijos gimnazijoje, studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose lietuvių filologiją. 1952-2002 metais dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute aspirantu, jaunesniuoju mokslo darbuotoju, vyriausiuoju mokslo darbuotoju, Šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovu, instituto tarybos pirmininku. Vytautas Kubilius buvo Lietuvos piliečių chartijos kūrėjas, Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato ir Senato narys, vadovavo Lietuvių literatūros katedrai (1992-1995), nuo 1956 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Jam rūpėjo lyginamosios literatūros istorijos mokslo aspektai, ryšiai su kitomis kultūromis. Reikšmingos profesoriaus, habilituoto daktaro mokslinės publikacijos skelbtos Latvijoje, Estijoje, Vengrijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir kitur.
Vytauto Kubiliaus literatūros straipsniuose ir monografijose iškeliama kūrėjo asmenybė, dėstymui būdingas eseistinis metaforinis stilius, psichologinė kūrybos interpretacija.
Literatūrologas parašė daugiau kaip dvi dešimtis knygų, tai – monografijos apie daugelį žymių lietuvių rašytojų (I. Simonaitytę, K. Borutą, J. Aistį, S. Nėrį, T. Tilvytį, A. Vaičiulaitį ir kitus), moksliniai veikalai – „XX amžiaus lietuvių lyrika“ (1982), „Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas“ (1983), „Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje“ (1993), „XX amžiaus literatūros istorija“ (1995), studija apie lietuvių literatūrą vokiečių okupacijos metais „Neparklupdyta mūza“ (2001), straipsnių rinkiniai „Problemos ir situacijos“ (1990), „Literatūra istorijos lūžyje“ (1997), „Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje“ (2003), parengė dvitomę lietuvių poezijos antologiją, rašė įvairius įvadinius straipsnius, sudarė keletą poezijos rinktinių, aprašė daug teorinių ir istoriografinių tyrinėjimų.
Profesoriui 1998 m. įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius.

1988 m. už knygą „Ievos Simonaitytės kūryba“ apdovanotas Ievos Simonaitytės literatūrine premija.