„Vėjas iš Aistmarių“

Kūriniai

„Vėjas iš Aistmarių“ viršelis

Straipsnių rinktinėje „Vėjas iš Aistmarių“ nagrinėjami Mažosios Lietuvos lituanistikos klausimai. Pasitelkęs į pagalbą savo studentus, Jurgis Mališauskas tyrinėjo istorines prūsų žemes, ieškojo tragiško likimo tautos egzistavimo ženklų, užšifruotų vietovardžiuose, senosiose kapinėse, piliakalnių šlaituose.
Tačiau tai ne tik istoriniais faktais turtinga knyga. Pasak doc. Rimanto Balsio, rinktinėje prasimuša ir grožinės literatūros elementų, ypač ryški pasakotojo figūra. Tai daugiasluoksnė knyga, kurioje originalios niekieno anksčiau netyrinėtos medžiagos gali atrasti ir kalbininkas, ir literatas, ir etnografas, ir istorikas, taip pat ir nuotykių žanro mėgėjas.

Kraštas nuo Aistmarių iki Nemuno ar Danės yra davęs ir rašytojų, ir temų, ir etnografinės medžiagos tyrinėjimams, kurių dalį jau pradėję, o kartais ir išplėtoję vokiečių mokslininkai. Straipsniuose nagrinėjama ką vokiečiai yra rašę apie Lietuvą – pradedama nuo XIV a. ir baigiama XIX a. pradžia. Etnografinio ir kultūrinio pobūdžio straipsniai. Tai ne tik istoriniais faktais turtinga knyga. Rinktinėje prasimuša ir grožinės literatūros elementų, ypač ryški pasakotojo figūra.

– Santrauka iš „Vėjas iš Aistmarių“