„Tititatos užburti“

Kūriniai

„Tititatos užburti“ viršelis

Šioje avangardinėje, meniškai brandžioje knygelėje autorė pasakoja apie fantastišką kelionę po stebuklingą muzikos šalį. Įkvėpimo šiai knygai rašytoja sėmėsi iš savo jauniausios dukters Šarūnės, kurios piešiniais ir iliustruota knyga.

Buvo tamsu. Palei nosis ir ausis plakėsi kažkieno sparnai. Gal šikšnosparnių? O gal fortepijonsparnių, saugančių įėjimą į Muzikos karalystę. – Čiupkite kiekvienas po stygą ir šliuožkite! – ragino Lina. Kol stygas sugraibė, kol užsliuogė, supluko, subuvo, bet… Pagaliau atsistojo ant derlingos Muzikos karalystės žemės. Augo čia šviesus jaunuolynas. Švietė saulė. Taip, taip, toji pati Saulė kaip tėvynėj. – Pirmyn! – apsitempiusi suknelę, sukomandavo princesė Lia. Virš galvų suošė sužvangėjo medžių viršūnės. Šarūnė nuilsusi atsirėmė prie jauno berželio. Tasai įsupo natų prižėlusias šakas. – „Du ožiukai“! Aš girdžiu dainelę, kurią mokiausi skambinti dar praeitą mėnesį! – nustebo mergaitė. – O manoji šermukšnėlė ošia „Tiku tiku pakiemiku“. – stebėjosi Kasparas. Net pats uždainavo.

Kūrinio „Dainelės dykumoj dygsta“ ištrauka iš leidinio „Tititatos užburti“