„Vėjas iš Aistmarių“

„Vėjas iš Aistmarių“

„Vėjas iš Aistmarių“ Straipsnių rinktinėje „Vėjas iš Aistmarių“ nagrinėjami Mažosios Lietuvos lituanistikos klausimai. Pasitelkęs į pagalbą savo studentus, Jurgis Mališauskas tyrinėjo istorines prūsų žemes, ieškojo tragiško likimo tautos egzistavimo ženklų, užšifruotų...
Jurgis Mališauskas

Jurgis Mališauskas

Jurgis Mališauskas, 2005 m. Jurgiui Mališauskui įteikta Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už straipsnių rinktinę „Vėjas iš Aistmarių“.