Stasys Jonauskas

Laureatai

Stays Jonauskas

Poetas
(1948-03-28 Gėsalai (Skuodo r.))

Poetas Stasys Jonauskas 1964 m. baigė Gėsalų aštuonmetę, 1965 m. Skuodo vidurinę mokyklą, 1970 m. Žemės ūkio akademijos agronomijos fakultetą, 1981 m. Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. 1967-1979 m. ir nuo 1981 m. dirba Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje.
Išleido eilėraščių rinkinius „Didelis laukas“ (1973), „Darbų vardai“ (1977), „Lekia kaip metai“ (1981), „Spindulys po žeme“ (1984), „Spaliai“ (1986), „Šiuolaikiniai rugiai“ (1990), „Širdis plaka delčią“ (1998), rinktinę su naujų eilėraščių skyrium „Žolės balsas“ (2004), eilėraščių rinkinį vaikams „Šoka žaliosios varlytės“ (1995), sudarė Skuodo literatų poezijos rinktinę „Prie Bartuvos ir Luobos“ (1993).
Pirmajame Stasio Jonausko eilėraščių rinkinyje jaučiama tuometinės poezijos, ypač Marcelijaus Martinaičio, įtaka. Vėlesniuose leidiniuose sukuriamas savitas poetinis pasaulis, kuriam būdingas vaizdų konkretumas, objektyvus pasakojimas, kurio centre žemdirbio darbų ciklas, augalai ir gyvūnai. Gamtos pasaulis – pagrindinė tema ir eilėraščiuose vaikams. Stasio Jonausko kūryba versta į ukrainiečių, rusų, latvių, prancūzų, vengrų ir daugelį kitų kalbų.
Poetas apdovanotas daugybe įvairių literatūrinių premijų. 1982 m. laimėjo S. Nėries prizą už eilėraščių knygą „Lekia kaip metai“, 1987 m. „Poezijos pavasario“ laureatas už eilėraščių knygą „Spaliai“, 2000 m. P. Širvio premija už eilėraščių knygą „Širdis plaka delčią“, 2003 m. S. Daukanto premija vėl už knygą „Širdis plaka delčią“, už poezijos rinktinę „Žolės balsas“ 2004 m. apdovanotas Jotvingių premija, 2005 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos premija.

1991 m. apdovanotas Ievos Simonaitytės literatūrine premija už eilėraščių knygą “Šiuolaikiniai rugiai”.