Sergejus Isajevas (Clandestinus)

Laureatai

Sergejus Isajevas

Poliglotas, vertėjas, žurnalistas, visuomenininkas

Gimė 1973 metais. Baigė M. Gorkio mokyklą, filosofiją Vilniaus seminarijoje, studijavo krikščioniškąją teologiją (Sen Žodar, Prancūzija), islamiškąją teisę ir šariatą Džinano universitete (Libanas, Tripolis). Apie 8 metus buvo katalikiškų – dominikonų ir pranciškonų – ordinų vienuoliu ir broliu. Grįžęs į pasaulietišką gyvenimą dirbo laikraščio „Klaipėda“ kultūros skyriaus redaktoriumi (2004 m.), literatūros ir meno mėnraščio „Žodis“ vyr. redaktoriumi (2005 m.), savaitraščio „Krantinė – Klaipėda“ vyr. redaktoriumi (2008 m.). Literatūrinės draugijos-leidyklos „ARS MAGNA“ (2003 m.) įkūrėjas.
Poliglotas, vertėjas iš 11 kalbų.

Nepartinis, tvirtų pažiūrų kosmopolitas. Nuo gotikos ir siaubo perėjęs prie mokslinės fantastikos, pastaruoju metu linksta ateistinių idėjų linkme. Tarptautinio Ateistų Aljanso (Atheist Alliance International), Tarptautinio judėjimo Brights, visuomeninio fondo „Zdravomyslije“, transhumaninių judėjimų aktyvus veikėjas.
Nuo 2003 m. Vokietijos rusų rašytojų bendrijos narys; nuo 2004 m. Rusijos rašytojų sąjungos narys; nuo 2004 m. Tarptautinės literatūrinės S. Dacho bendruomenės narys; nuo 2006 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys; nuo 2006 m. Tarptautinės istorikų ir literatų K. Donelaičio bendruomenės narys; nuo 2008 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys; nuo 2009 m. Meno Kūrėjų Sąjungos narys; nuo 2012 m. Rusijos rašytojų sąjungos Lietuvos skyriaus pirmininkas; nuo 2015 m. Tarptautinio PEN-klubo narys.

2013 m. už Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ vertimą į rusų kalbą įteikta literatūrinė Ievos Simonaitytės premija.