Rokas Flickas

Laureatai

Rokas Flickas

Rašytojas

Gimė 1936 m. rugpjūčio 16 d. Veisiejuose. Iki 1989 m. buvo Rokas Alvydas Liaukonis.
1959 m. Vilniaus universitete baigė archeologiją, 1966 m. – pramonės ekonomiką. 1970-1974 m. Maskvos I. Gubkino naftos ir dujų pramonės instituto aspirantas. 1975 m. šiame institute apgynė disertaciją „Pabaltijo respublikų miestų dujofikavimo sistemų optimizavimo ekonominis efektyvumas“, ekonomikos mokslų kandidatas. 1984 m. ten pat apgynė disertaciją „Miesto dujų tiekimų sistemų optimizavimas tikimybinio neapibrėžtumo sąlygomis“, ekonomikos mokslų daktaras.
1961-1966 m. dirbo Vyriausiojoje buitinio gyventojų aptarnavimo valdyboje prie Lietuvos Ministrų Tarybos. 1966-1969 m. Komunalinio ūkio ministerijos Vyriausiosios gazifikacijos valdybos viršininko pavaduotojas, 1969-1986 m. Dujinių įrenginių derinimo ir dujofikacijos orgtechnikos valdybos viršininkas. 1986-1990 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto dėstytojas; nuo 1987 m. profesorius. 1990-1991 m. energetikos ministro pavaduotojas, LR Vyriausybės patvirtintos Nacionalinės energijos ir efektyvumo didinimo programos vienas iš autorių, Organizacinės koordinacinės komisijos pirmininkas 1991. Nuo 1995 m. R. Flicko konsultacinės-prekybinės firmos (Klaipėda) savininkas ir vadovas. Nuo 2009 m. Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos narys.
Mokslinės veiklos pagrindinės sritys – dujofikacija, dujų pramonė. Yra trijų monografijų,17 mokslinių techninių apžvalgų(brošiūrų) autorius. Paskelbė daugiau kaip 50 straipsnių, išspausdintų TSRS mokslų akademijos Sibiro moksliniuose darbuose, Saratovo GIPRONIIGaz leidinyje; Tarybų Sąjungos Visasąjunginiuose mokslinio tyrimo institutuose, Vilniaus inžinerinio statybos instituto leidžiamuose darbuose ir kitur. Parašė: vienaveiksmę istorine dramą – monologą apie garsias Lietuvos moteris „Ištiesk pagalbos ranką man“, 2008 m.[1]; autobiografinę apybraižą „Atrastoji žemė“ 2008m; romaną „Šiaurės Sachara: romanas apie pamirštąją Kuršių Neriją“ 2010 m., romaną „Paskutinis traukinys“ 2012 m. Ketvirtajame 2009-2012 metų, tarptautinio literatūrinio rudens 2012 „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ konkurse rašytojui Rokui Flick už romanus „Šiaurės Sachara“ ir „Paskutinis traukinys“ įteikta Prozos nominacija. 2014 m. išleistas naujausias romanas „Emma, pastoriaus duktė“. Tai keturių kartų istorija, kupina dramatiškų įvykių, likimus kreipiančių dažnai labai netikėta linkme.