Rimantas Černiauskas

Laureatai

Rimantas Černiauskas

Prozininkas, dramaturgas

Gimė 1950m. Rimantas Černiauskas 1968 m. baigė Švėkšnos vidurinę mokyklą, 1973 m. – Vilniaus universiteto matematikos fakultetą. 1973-1976 m. – dirbo Klaipėdos 14–osios vidurinės mokyklos mokytoju, 1976-1988 m. – Suaugusiųjų aklųjų mokyklos Klaipėdos skyriaus mokytoju. Nuo 1984 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys, nuo 1987 m. iki 2011 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininku.
Rašytojas savo literatūrinį kelią pradėjo eilėraščiais, nuo 1974 m. reiškiasi kaip prozininkas. Rašytojo kūryba versta į lenkų, švedų, ispanų, prancūzų , rusų kalbas.
Rimanto Černiausko apsakymams būdinga ryški pradžia, iš karto pereinanti į veiksmą, dramatiška situacija, atskleidžianti komplikuotus veikėjų charakterius, bei akcentuota pabaiga. Novelėse apie Gustą originaliai vartojama grotesko bei paradokso technika, kuriamas glaustas bei apibendrinantis siužetas.
1987 m. rašytojas apdovanotas M. Gorkio literatūrine premija už knygą rusų kalba „Voinstvennyj charakter“.
Mirė 2011 m.

1996 m. Rimantas Černiauskas pelnė Ievos Simonaitytės literatūrinę premiją už knygą „Laužai palėpėse“.