Rasa Krupavičiutė Tarik (Tariq)

Laureatai

Rasa Krupavičiutė Tarik

Vertėja

Gimė 1975 m.. Klaipėdos universiteto germanistikos specialybės absolventė. Dirbo Tomo Mano muziejuje, S. Dacho namuose. Vertėja iš vokiečių į lietuvių ir iš lietuvių į vokiečių kalbas.
Ženklus įnašas lietuvių kultūrai jos Prūsų Lietuvos autorių kūrinių vertimai. Tai S. Dacho eilės, karalienės Luizės laiškai, žinomų „Memeler Dampfboot“ žurnalistų rašiniai apie senąją Klaipėdą bei jo kraštą.
Po santuokos išvyko gyventi į JAV.

2009 m. Rasai Tarik ir Jovitai Saulėnienei skirta literatūrinė Ievos Simonaitytės premija už knygą „Nugrimzdusi Klaipėda“.