Ona Pajedaitė

Laureatai

Ona Pajedaitė

Fotomenininkė, pedagogė, publicistė
(1925-07-07 Galvydžų km. (Anykščių r.))

Ona Pajedaitė 1944 m. baigė Anykščių gimanziją, 1945-1950 m. studijavo lituanistiką Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete. 1948-1975 m. dirbo Vilniaus Lengvosios pramonės technikume lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja, 1953-1961 m. direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams. Nuo 1981 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė.
Fotomenininkė nuo 1980 m. surengė apie 50 parodų, kurios eksponuotos apie 180 kartų. Fotoparodos skirtos lietuvių rašytojams : K. Donelaičiui, S. Daukantui, A. Baranauskui, V. Kudirkai, Maironiui, Vaižgantui, J. Biliūnui, A. Vienuoliui, V. Krėvei, V. M. Putinui, I. Simonaitytei, J. Baltušiui, J. Marcinkevičiui ir kt., taip pat dailininkams, aktoriams, kultūros, mokslo ir politikos veikėjams.
Ona Pajedaitė rengė ne tik parodas, bet yra išleidusi ir keletą fotoalbumų „Ji buvo Simonaitytė“ (1988), „Mano Mickevičius“ (2001), „Ir kitų akimis“ (2005), „Kelionių mozaika“ (2005); knygą „Šiltoj kupetoj“ (2004); parengė prisiminimų-eilėraščių knygą „Kasdienės mintys“; sudarė ir išleido dvi edukacines kompaktines plokšteles „Lietuvių rašytojai klasikai: M. Valančius, A. Baranauskas, V. Kudirka, Maironis, Vaižgantas, B. Brazdžionis, K. Bradūnas, Just. Marcinkevičius“ (2005) ir „Lietuvių rašytojai klasikai ir A. Mickevičius“ (2006).
2005 m. Onai Pajedaitei įteiktas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.

1990 m. fotomenininkė apdovanota Ievos Simonaitytės literatūrine premija už leidinį „Ji buvo Simonaitytė“.