Ona Pajedaitė

Laureatai

Ona Pajedaitė

Fotomenininkė, pedagogė, publicistė

Gimė 1925 m. Ona Pajedaitė 1944 m. baigė Anykščių gimanziją, 1945-1950 m. studijavo lituanistiką Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete. 1948-1975 m. dirbo Vilniaus Lengvosios pramonės technikume lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja, 1953-1961 m. direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams. Nuo 1981 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė.
Fotomenininkės parodos skirtos lietuvių rašytojams : K. Donelaičiui, S. Daukantui, A. Baranauskui, V. Kudirkai, Maironiui, Vaižgantui, J. Biliūnui, A. Vienuoliui, V. Krėvei, V. M. Putinui, I. Simonaitytei, J. Baltušiui, J. Marcinkevičiui ir kt., taip pat dailininkams, aktoriams, kultūros, mokslo ir politikos veikėjams.
Mirė 2016m.

Ona Pajedaitė rengė ne tik parodas, bet yra išleidusi ir keletą fotoalbumų, vienas iš jų „Ji buvo Simonaitytė“ (1988).

2005 m. Onai Pajedaitei įteiktas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.

1990 m. fotomenininkė apdovanota Ievos Simonaitytės literatūrine premija už leidinį „Ji buvo Simonaitytė“.