Nijolė Kliukaitė Kepenienė

Laureatai

Nijolė Kliukaitė Kepenienė

Poetė, prozininkė

Gimė 1957 m. Baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą. Tuo pačiu metu mokėsi B. Dvariono muzikos mokykloje ir J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (akordeono klasė). Vienerius metus mokėsi Klaipėdos konservatorijoje režisūros, vėliau studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), baigė 1981 m. Nuo 2002 m. Vilniaus universitete studijavo anglų kalbą. Nuo 1982 m. mokė lietuvių kalbos, vėliau vertė knygas iš anglų kalbos, dėsto anglų kalbą.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1995 m.
Ažūrinis, todėl itin moteriškas Nijolės Kepenienės kūrybos pasaulis atsiveria knygose net patiems mažiausiems, o ką jau kalbėti apie poezijos rinkinius bei romanus. Knygose analizuojamos moters atsitraukimo nuo moters, pažiūrėjimo į save tarsi iš šalies, ir moters egzistencinės vienatvės temos. Ikimokyklinio amžiaus skaitytojams rašytoja meistriškai kuria trumpas, fantazijos logika paremtas istorijas, apsakymai ir pasakos pasižymi dorovinio idealo ir žaismingo stiliaus derme.
Rašytoja už pjesę „Amerikė“ 1991 m. apdovanota Kanados lietuvių premija, 2007 m. laimėjo „Lietuvių balso“ II-ąją premiją už romaną „Šatrijos Ragana“.
2009 m. rašytojai už biografinį romaną „Bitė“ suteikta Gabrielės Petkevičaitės Bitės premija.
2016 m. už eilėraščių rinkinį „Miestai“ tapo Poezijos pavasario laureate (vaikų poezijos kategorijoje).

2003 m. pelnė Ievos Simonaitytės literatūrinę premiją už knygas „Tititatos užburti“ ir „Jos“, „Tititatos užburti“.