„Muzika Mažojoje Lietuvoje“

Kūriniai

„Muzika Mažojoje Lietuvoje“ viršelis

Monografijoje įvairiais apsektais nagrinėjama Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra. Atskleidžiama XVI a. – XX a. pirmosios pusės Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros, muzikinio gyvenimo apraiškų visuma jų istorinėje (politinėje, socialinėje ir kt.) raidoje. Išryškinama lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika, įvertinami Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros ypatumai, paaiškinama, kokias teigiamas ir neigiamas pasekmes lietuvių muzikinei kultūrai turėjo neišvengiama ilgaamžė dviejų tautų sąveika.

Monografijoje įvairiais aspektais nagrinėjama Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra. Aprėpiamas platus kultūros kontekstas: nuo lietuvininkų liaudies dainų, evangeliškųjų liuteroniškųjų giesmių, XVI a. Reformacijos poveikio lietuvių raštijai, kalbai, iki profesionaliosios muzikos (vokiečių ir lietuvių) reiškinių. Atskleidžiama XVI a. – XX a. pirmosios pusės Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros, muzikinio gyvenimo apraiškų visuma jų istorinėje raidoje. Išryškinama lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika, įvertinami Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros ypatumai, paaiškinama kokias teigimas ir neigiamas pasekmes lietuvių muzikinei kultūrai neišvengiama ilgaamžė dviejų tautų sąveika.

– Santrauka iš „Muzika Mažojoje Lietuvoje“