„Musei geriau“

Kūriniai

„Musei geriau“ viršelis

„Musei geriau“ – tai pirmoji Kosto Kauko jaunimui narkomanijos tema parašyta trilogijos dalis. Kitos dvi knygos – „Musei vis dar geriau“ ir „Paskutinis kaifas“ pasirodė vėliau – atitinkamai 1993 m. ir 1997 m.
„Musei geriau“ iki šiol įtraukiama į pagrindinio ugdymo mokyklų rekomenduojamų knygų sąrašus. Kūrinys prikausto skaitytojo dėmesį įdomiu siužetu, tačiau turi ir didaktikos bruožų – autorius siekia atbaidyti jaunimą nuo pagundų narkotikams.
Ši Ievos Simonaitytės literatūrinę premiją Kostui Kaukui atnešusi tragikomiška apysaka sulaukė didelio susidomėjimo ne tik tarp Lietuvos jaunimo, bet ir užsienyje – knyga išversta į latvių ir moldavų kalbas.

Namas senamiestyje, netoli Jono kalnelio, gyventi jau netinkamas. Sienos suaižėjusios, stogas kiauras, įlinkęs. Dauguma langų užkalti lentomis. Vienas namo kampas atiduotas jauniesiems dailininkams – Arūnui ir Toniui. Ne veltui, žinoma: pagal žodinę sutartį su butų ūkio tarnybos viršininku čia jie kartą per savaitę auklėja ir moko piešti senamiesčio vaikus. Todėl prie laukųjų durų tušu vatmane parašyta: „Butų ūkio tarnybos jaunųjų dailininkų studija“.

– ištrauka iš „Musei geriau“