„Mažosios Lietuvos knyga“

Kūriniai

„Mažosios Lietuvos knyga“ viršelis

Tai išsamiausias Mažosios Lietuvos knygos istorijos mokslo tiriamasis darbas ir kartu puikus paminklas lietuviškajai knygai jos 450 metų jubiliejaus proga.
Šis leidinys neabejotinai pradėjo kokybiškai naują lietuviškos knygos istoriografijos, jos teorijos, problematikos bei metodikos plėtros etapą.

Tyrinėti knygos, sudarančios neatskiriamą visos lietuvių kultūros palikimo dalį, raidą sudėtingomis vokiečių valdžios viešpatavimo, nacionalinės priespaudos bei natūralios asimiliacijos sąlygomis yra aktualus ir vienas svarbiausių knygos mokslo uždavinių. Tyrinėjimų duomenys leidžia nustatyti nuo pagrindinio kamieno atskirtos tautos dalies kūrybinės minties reiškimosi formas, visuomenės ir politinės pasaulėžiūros bei tautinės savimonės genezės dėsningumus, švietimo svarbą, ryšių su gretimomis tautomis bei platesniu pasauliu priemones.

– Pradžios žodžio ištrauka iš leidinio „Mažosios Lietuvos knyga“