Marijus Šidlauskas

Laureatai

Marijus Šidlauskas

Literatūros tyrinėtojas, kritikas, vertėjas

(1953-05-01 Pagėgiai)

Baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą, 1976 m. – Vilniaus universitete anglų filologiją. Po studijų atvykęs į Klaipėdą, 1976-1985 m. mokytojavo miesto 22-ojoje vidurinėje mokykloje, nuo 1985 m. rugsėjo – Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakulteto anglų kalbos ir lietuvių literatūros dėstytojas. Po 1988-1990 m. studijų Vilniaus universiteto stacionarinėje aspirantūroje, 1993 m.. M. Šidlauskui suteiktas docento mokslinis vardas. Nuo tada dėsto Klaipėdos universitete.
Literatūros tyrinėtojo kritika pasižymi originaliais sprendimais, netikėtomis įžvalgomis, joje aiški vertybių sistema, kalbama atvirai, sąžiningai, nerėksmingai.
Dr. M. Šidlauskas vienas aktyviausių Klaipėdos literatūrinio gyvenimo veikėjų ir vertintojų. Jis išleido studiją „Poetas ir visuomenė XIX-XX amžių sankirtose“ (1994), kritikos straipsnių rinktinę „Orfėjas mokėjo lietuviškai“ (2006). Parašė per 150 recenzijų, straipsnių, esė apie literatūrą, rašytojus, su L. Šemerauskiene sudarė Salio Šemerio poezijos rinktinę „Pojūčių pėdsakai“ (1994), iš anglų kalbos išvertė T. Eagletono „Įvadą į literatūros teoriją“ (2000), J. Naughtono „Trumpą ateities istoriją“ (2006) ir kt.
1996 m. už kritikos tekstus apdovanotas Jotvingių premija.
2014 m. Vytauto Kubiliaus premijos laureatas.

2008 m. Marijui Šidlauskui skirta literatūrinė Ievos Simonaitytės premija už kritikos straipsnių rinktinę „Orfėjas mokėjo lietuviškai“ ir pastarųjų metų kultūrinę, literatūrinę veiklą Klaipėdos krašte.