„Kitas pasaulis“

Kūriniai

„Kitas pasaulis“

Esė rinktinė sudaryta iš 1993 – 2003 m. dienraštyje „Lietuvos rytas“ spausdintų publikacijų. Jose atsigręžiama į intelektualo gyvenimą sovietmečiu – tai unikalią istorinę vertę turintis žvilgsnis, ypač nušviečiant neoficialiosios to meto kultūros aspektus. Esė taip pat apžvelgiama įvairūs pastarojo dešimtmečio kultūros reiškiniai – nuo televizijos laidų iki teatro pastatymų, žiniasklaidos ir kt. Galiausiai, čia randama itin savitos kelionių apybraižos, kuriose per asmeniško įspūdžio prizmę perteikiama įvairių kraštų atmosfera.
Anot literatūros tyrinėtojo Marijaus Šidlausko, Ieva Simonaitytė ir Rolandas Rastauskas – nelyginami skirtingų kartų rašytojai, tačiau abu jie – savo epochos metraštininkai.

Visada sakiau, kad dirbu su akustika, o ne su prasme. Visada sakiau, kad rašau taip, tarsi stengčiausi nusikratyti žodžių ir verbalizuojamų būsenų bei potyrių niežais. Visada sakiau, kad į tekstą žiūriu kaip į nuotykį, vykstantį puslapyje (arba monitoriuje) hic et nunc. Tie „nuotykiai“ netrunka atrodyti svetimi, tad autoriaus ir teksto tapatumu ilgainiui sunku patikėti. Tačiau kartais taip ir maga sušukti: „Myli mano opusus, mylėk ir mane!“ Sykiu visiškai atvirai pareiškiu, kad toji retorika ir patosas yra ne tiek autoriaus sentimentalumo, kiek jo kartos, ypač tos negausios, genetiškai urbanistinės jos dalies prakeikimas. Kartos, kurią laidojo ir „praradinėjo“ kas netingi.

– ištrauka iš autoriaus žodžio knygoje „Kitas pasaulis“