„Kaligrafijos eskizai“

Kūriniai

Kaligrafijos eskizai viršelis

„Kaligrafijos eskizai“ – tai knyga, kurioje prigimtinė dzūkiška autorės šiluma susišaukia su antrąja gimtine tapusia Klaipėda bei visu pamario ir pajūrio kraštu. Knyga, pilna pustomo smėlio, vėjų, kuršiškų papročių bei poetinės kasdienybės, ir pati atrodo kaip smėlyje išrašyti svarbūs žodžiai, pasakojantys apie mylimą kraštą ir apie moters pasaulį šiuolaikinio miesto erdvėje. Eilėraščių rinkinys giliai jaudina ir nekelia abejonių dėl meninio lygio.