Jurgis Mališauskas

Laureatai

Jurgis Mališauskas

Kraštotyrininkas, pedagogas

(1928-01-19 Telšiai)

1944 m. Jurgis Mališauskas su tėvais išvyko į Vokietiją. 1946 m. grįžo į Lietuvą. 1955 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Mokytojavo, dėstė lituanistines disciplinas Šiaulių ir Klaipėdos aukštosiose mokyklose, skaitė paskaitas: Mažosios Lietuvos istorija ir kultūra, Lietuva ir Prūsija vokiečių literatūroje, Mažosios Lietuvos XVIII a. literatūra. Su Klaipėdos studentais važinėjo į Karaliaučiaus krašto istorijos vietas. 1977 m. su studentais ėmė rinkti Klaipėdos krašto senųjų antkapių įrašus, aprašinėti kapinių būklę.
Moksliniuose leidiniuose ir periodikoje paskelbė daugiau kaip 70 straipsnių apie Mažosios Lietuvos istoriją, kultūrą ir literatūrą. Mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje bei Vokietijoje skaitė pranešimus Mažosios Lietuvos kraštotyros ir literatūros klausimais.

2005 m. Jurgiui Mališauskui įteikta Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už straipsnių rinktinę „Vėjas iš Aistmarių“.