„Juodieji gandrai“

Kūriniai

„Juodieji gandrai“ viršelis

Juozo Marcinkaus novelių rinkinyje, skirtame jaunesniojo amžiaus vaikams, “Juodieji gandrai” atsispindi tipiški rašytojo kūrybos vaizdiniai – pasakojama apie vargingą berniuko vaikystę, apie pirmąsias pažintis su gamta bei rūsčia gyvenimo tikrove.

Kepurė uždengė kupstelį. Berniukas pajuto, kaip ji spurda. Iš lizdo iškeltas vieversėlis šovė aukštyn. Jį akimis nulydėjęs, Juliukas išsitiesė… Šėmė peša žolę prie pat galvos. Lygia kakta ropoja vabalėlis. Plačiai išmetęs rankas ir kojas, Juliukas skaičiuoja debesėlių plunksnas. Galima sugalvoti, o sugalvojus – matyti, kaip aukštai mėlynam ežere maudosi gulbės. Juliukas ištiesia ranką ir pajunta, kad ten aukštai aukštai vyturėlis spurda ant jo delno. Gražu ten aukštai. Nei kaimo, nei bandos – plati ir didelė laisvai gali plaukti svajonė. Juliukas ištiesia abi rankas. Nedidelis tas ežeras – jį apkabinti galima, ir debesėliai ne taip toli. Juliukas lengvas – nei žemės rūpesčiai, nei varganos dienos neslegia. Galvijai ramūs. Tik pūkės skraido. Viena, užsikabinusi už antakio, nutūpė… Nedaug tokių valandų piemenuko gyvenime, bet jos tikros ir mėlynos.

– Novelė vaikams „Mėlyna Juliuko svajonė“