Jovita Saulėnienė

Laureatai

Jovita Saulėnienė

Literatūrologė

1945 09 30 Endriejave (Klaipėdos raj.)

1963 m. baigė Endriejavo vidurinę mokyklą, 1963-1967 m. studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute Lietuvių kalbos ir literatūros studijas.
1967-1971 m. – Valkininkų (Varėnos r.) vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 1972-1988 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Lietuvių kalbos ir literatūros katedros dėstytoja, 1999-2005 m. – S. Dacho namų direktorė ir mėnraščio „Vokiečių žinios Lietuvoje“ redaktorė.
Rytų Prūsijos istorinio, kultūrinio, literatūrinio leidinio „Smiltė“ lietuvių ir vokiečių kalbomis redaktorė, leidybos projekto rengėja (2001-2011 m.), išleido knygas apie Prūsijos karalienę Luizę (2004 m.), pirmąjį Klaipėdos poetą S. Dachą (2005 m.). Išleista knyga rusų kalba „Koroleva Luiza“(2007 ); Kartu su R. Tarik parengė ir išleido knygą „Nugrimzdusi Klaipėda“ apie senąją Klaipėdą (2009 m.), „Das versunkene Memel. Nugrimzdusi Klaipėda“ II tomas (2015), už kurią 2015 m. rugpjūčio 1 d. įteikta Prūsos premija. Autorės straipsniai apie senąją Klaipėdą paskelbti kultūros ir meno žurnale “Durys”.
J. Saulėnienės ir R. Tarik sudarytoje, leidykloje „Druka“ išleistoje knygoje „Nugrimzdusi Klaipėda“ vokiečių ir lietuvių kalbomis pateikiama medžiaga apie Klaipėdos, anksčiau vadintos Memeliu, miesto istoriją, jo raidą, skirtingo luomo ir profesijų miestiečių gyvenseną bei jauseną, žymius architektūros statinius, tradicijas pačių gyventojų ar mieste apsilankiusių žymių žmonių akimis.
Knyga iliustruojama Klaipėdos ankstesniųjų dailininkų meniniais darbais, senaisiais žemėlapiais ir kita dokumentine medžiaga.
Veda paskaitas ir literatūrinius vakarus apie senąją Klaipėdą.

2009 m. Jovitai Saulėnienei ir Rasai Tarik skirta literatūrinė Ievos Simonaitytės premija už knygą „Nugrimzdusi Klaipėda“.