„Ji buvo Simonaitytė“

Kūriniai

„Ji buvo Simonaitytė“ viršelis

Šiame savo pirmajame didelio formato fotografijų albume „Ji buvo Simonaitytė“ Ona Pajedaitė yra surinkusi 300 rašytojos Ievos Simonaitytės nuotraukų, tarp jų ir tuo metu retai pasitaikiusių – spalvotų, bei pateikusi daugybę prisiminimų iš susitikimų. Autorė puikiai pažinojo ir artimai bendravo su rašytoja, todėl šiame leidinyje lietuvių literatūros klasikė parodoma ne tik iš oficialiosios pusės, čia randama ir kasdieniškoji Ievos Simonaitytės gyvenimo dalis.

Dar nemačiusi Simonaitytės, imu ja žavėtis. Ta aplinka ne paliegusios, ne pavargusios moters. Toks grožio jausmas! Be tėvo augusi, be namų… Šluba, vieniša, šimto ligų kamuota. Matyt, galinga dvasia ar kipšas koks tūnojo ten viduje, kad nepalūžo ir brovėsi per visas užtvaras. Nei bėdos, nei ligos neįveikė. Pasičiupo už ragų tą gyvenimą, įsikinkė – tempk, bjaurybe!.. Ir šis tempė. Liaudies rašytoja. Tiek knygų! Sodyba tokia! Bent stiprybė moters!

– ištrauka iš „Ji buvo Simonaitytė“