Elena Karnauskaitė

Laureatai

Elena Karnauskaitė

Poetė

Gimė 1964 m. balandžio 4 d. Šašaičiuose, Kretingos rajone.
Studijavo lietuvių bei prancūzų kalbas Viniaus universitete. Studijų metais dalyvavo universiteto literatų būrelio veikloje, kuriam tada vadovavo M. Martinaitis. Nuo 1989 m. poetė gyvena ir dirba Palangoje lietuvių kalbos mokytoja. 2002 m. Klaipėdos universitete baigė literatūrologijos magistro studijas. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1980 m. Eilėraščiai skelbti „Poezijos pavasaryje”, „Proskynoje“, „Baltijos“ almanache, „Nemune“, „Literatūroje ir mene“. Dalyvauja poetiniuose „Druskininkų rudens“, „Poezijos pavasario“, „Panevėžio žiemos” ir kituose literatūriniuose festivaliuose, rengia savo ir kitų autorių kūrybinius vakarus. Išleido eilėraščių rinkinius „Briedė jūroje“ (1990 m.), „Tiltas iš pelenų“ (2000 m.), „Iš smilčių“ (2004). 2005 m. už šį rinkinį nominuota „Poezijos pavasario“ laureato vardui ir apdovanota specialiais Kauno miesto radijo ir televizijos ir „Nemuno“ žurnalo prizais. 2008 m. išėjęs eilėračių rinkinys „Pasaulio krašte“ LLTI įtrauktas į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką. 2009 išeina „Ahrenshoopo sąsiuvinis“. Anot literatūros kritikų, E. Karnauskaitės kūryboje minimalistinėmis poetikos priemonėmis originaliai reiškiama egzistencinės melancholijos nuotaika. „Elenos Karnauskaitės poezijos kalbančioji gyvai primena skandinavų moterų prozos veikėjas – atšiaurias, nejaukias ir neprijaukinamas moteris, suaugusias su šiaurės pajūrio peizažais, nepalenkiamai išgyvenančias savo nepalankias lemtis, sukuriama nejaukaus buvimo atmosfera, pasižyminti kalbos nepatikimumu ir pasaulio uždarumu, sukelianti prasmingų ryšių nesulaikomas „pavojingas emocijas“ – neviltį, rezignaciją, melancholiją, atšiaurumą beprasmio gyvenimo, o dažnai – tik atsitiktinio sambūvio bendrininkam“ (Brigita Speičytė).
Poetės eilėraščiai versti į latvių, rusų, lenkų, baltarusių, italų, švedų, bulgarų, vokiečių, anglų, prancūzų kalbas.
2012 m. Elena Karnauskaitė išleidžia esė rinkinį „Ievos laiškai iš Galudienių miesto“,
2013 m. eilėraščių rinkinį „Užpustomi“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė nuo 2001 m.