Domas Kaunas

Laureatai

Domas Kaunas

Knygotyrininkas, bibliofilas, edukologas, kultūros tyrinėtojas

(1949-04-21 Šlepečiai (Plungės r.))

Domas Kaunas baigė Priekulės vidurinę mokyklą, 1975 m. – Vilniaus universitete bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. Nuo 1975 m. dėsto Vilniaus universitete, 1990 m. įgijo habilituoto daktaro laipsnį, o 1993 m. – profesoriaus. Nuo 1996 m. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas. 1990-1991 m. dirbo Istorijos fakulteto Knygotyros ir bibliografijos, nuo 1991 m. Komunikacijos fakulteto Knygotyros katedros vedėju.
Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys: knygotyra, Mažosios Lietuvos kultūros istorija, bibliofilija. Nuo 1990 m. tęstinio leidinio „Knygotyra“ atsakingasis redaktorius, Lietuvos bibliografijos redakcinės kolegijos narys. 1997 m. enciklopedinio žodyno „Knygotyra“ redakcinės kolegijos pirmininkas ir vienas rengėjų. Paskelbė apie 100 mokslinių publikacijų lietuvių ir užsienio kalbomis. Išleido knygas: „Iš lietuvių knygos istorijos: Klaipėdos krašto lietuvių knyga iki 1919 m.“ (1986), „Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524-1940 metais“ (1987), „Mažosios Lietuvos bibliotekos (iki 1940 metų)“ (1987), „Lietuvių periodikos pirmtakas“ (1991), „Mažosios Lietuvos knygynai“ (1992), „Donelaičio žemės knygiai“ (1993), „Aušrininkas: tautinio atgimimo spaudos kūrėjas Jurgis Mikšas“ (1996); Mažosios Lietuvos knyga: lietuviškos knygos raida, 1547-1940 m. (1997), parengė elektroninę knygą „Lietuviškos knygos metai“ (1998), „Knygos dalia. Mažosios Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai: studija“ (1999), „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai: 1885-1940 metų ikonografija: albumas“ (2000). Monografija „Knygos kultūros karininkas“ išleista 2004 m. Studija „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Vertės ir interesų sankirtos požiūriu“(2004) ir „Knygos kultūra ir kūrėjas. Istoriografiniai tyrimai ir vertimai“(2009). 2001 m. sudarė leidinius „Bibliofilai“ apie asmenines bibliotekas ir 2005 m. – „Knygos ir bibliofilijos kultūra“. „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ ir „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autorius. 2012 m. išleista monografija „Bibliotheca Georgii comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“, 2013 m. „Mažosios Lietuvos knygų link. Dokumentinio paveldo socialinėje aplinkoje sakytinė ir vaizdinė istorija.
1990 m. suteiktas Agluonėnų (Klaipėdos raj.) Garbės piliečio vardas. Profesoriui 1994 m. įteikta Lietuvos mokslo premija, 1995 m. Mažosios Lietuvos fondo (Kanada) dr. Vydūno premija, 1997 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 5-ojo laipsnio ordinu, 1998 m. Martyno Mažvydo premijos laureatas, 1998 m. „Lietuvninkų vilties“ premija, 1999 m. Martyno Mažvydo premija, 2010 m. Lauryno Ivinskio premija, 2011 m. Latvijos Respublikos Pripažinimo ordinas Komandoro didysis kryžius, 2013 m. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos padėka, 2014 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka, 2015 m. Pagėgių savivaldybės Garbės pilietis.
1998 m. pelnė Ievos Simonaitytės literatūrinę premiją už knygas „Klaipėdiškė“ ir „Mažosios Lietuvos knyga“. 2019 m. antrą kartą pelnė Ievos Simonaitytės literatūrinę premiją už atsiminimų knygą „Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ (2017 m.)