Domas Kaunas

Laureatai

Domas Kaunas

Knygotyrininkas, bibliofilas, edukologas, kultūros tyrinėtojas

Domas Kaunas baigė Priekulės vidurinę mokyklą, 1975 m. – Vilniaus universitete bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. Nuo 1975 m. dėsto Vilniaus universitete, 1990 m. įgijo habilituoto daktaro laipsnį, o 1993 m. – profesoriaus. Nuo 1996 m. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas. 1990-1991 m. dirbo Istorijos fakulteto Knygotyros ir bibliografijos, nuo 1991 m. Komunikacijos fakulteto Knygotyros katedros vedėju.
Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys: knygotyra, Mažosios Lietuvos kultūros istorija, bibliofilija. Nuo 1990 m. tęstinio leidinio „Knygotyra“ atsakingasis redaktorius, Lietuvos bibliografijos redakcinės kolegijos narys. 1997 m. enciklopedinio žodyno „Knygotyra“ redakcinės kolegijos pirmininkas ir vienas rengėjų.
Sistemingai ir kryptingai tyrinėdamas raštijos ir spaudos istoriją, rankraštinį, spausdintinį ir ikonografinį paveldą bei Mažosios Lietuvos kultūrą
Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė apie kelis šimtus straipsnių, rašė ir leido knygas, dalyvavo Lietuvos ir užsienio konferencijose.

1990 m. suteiktas Agluonėnų (Klaipėdos raj.) Garbės piliečio vardas. Profesoriui 1994 m. įteikta Lietuvos mokslo premija, 1995 m. Mažosios Lietuvos fondo (Kanada) dr. Vydūno premija, 1997 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 5-ojo laipsnio ordinu, 1998 m. Martyno Mažvydo premijos laureatas, 1998 m. „Lietuvninkų vilties“ premija, 1999 m. Martyno Mažvydo premija, 2010 m. Lauryno Ivinskio premija, 2011 m. Latvijos Respublikos Pripažinimo ordinas Komandoro didysis kryžius, 2013 m. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos padėka, 2014 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka, 2015 m. Pagėgių savivaldybės Garbės pilietis.
1998 m. pelnė Ievos Simonaitytės literatūrinę premiją už knygas „Klaipėdiškė“ ir „Mažosios Lietuvos knyga“. 2019 m. antrą kartą pelnė Ievos Simonaitytės literatūrinę premiją už atsiminimų knygą „Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ (2017 m.)