Diana Latvė

Laureatai

Diana Latvė

Biologė

VU absolventė, biologė, savo gyvenimą siejanti su Lietuvos Jūrų muziejumi, aktyvų kūrybinį kelią literatūroje pradėjo nuo 2017 metų, laimėjusi pagrindinę vieno banknoto premiją Rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus organizuotame trumpo rašinio konkurse „Balti praėjusios vasaros debesys“.
Bendradarbiauja su kultūros leidiniais „Durys“, „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, literatūros almanachu „Baltija“. „Memelio gaisras“ – pirmoji rašytojos spausdintinė knyga.
Novelių romane „Memelio gaisras“ literatūrinėmis priemonėmis atskleidžiamas Klaipėdos krašto, vokiškojo Memelį ir naujai sukurtos sovietinio stiliaus Klaipėdos, gyvenimas ir humanistinės tradicijos, atveriama turtinga krašto istorija.
„Jei pirmadienio rytą „Memelsche Wochenblatt“ išspausdinavo žinią su naujausiomis landtago politikos naujienomis, žiūrėk, jau kitą dieną „Memeler Damfboot“džiūgaudamas ta tema pristatydavo pamfletą, nuduodamas, kad būtent visą tą laiką svajojęs tai padaryti. Abu laikraščiai neturėjo aiškiai išreikštos priklausomybės vienokiam ar kitokiam politiniam sluoksniui, greičiau priklausę vien nuo jo didenyvęs pinigo. Tad dosniai sumokęjus, bet kuris puslapis galėjo būti tavo.“ (ištrauka iš knygos „Memelio gaisras“).
Laisvalaikį skirianti istorinių šaltinių atradimams, Diana Latvė ruošiasi išleisti antrąjį romaną.