Daiva Kšanienė

Laureatai

Daiva Kšanienė

Muzikologė, kraštotyrininkė

Gimė 1943 m. Daiva Kšanienė baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą, 1965 m. Lietuvos konservatoriją, J. Gaudrimo muzikos istorijos klasę. Įgijo muzikologės, muzikos istorinių-teorinių disciplinų dėstytojos kvalifikaciją. 1965 m. paskirta dėstyti į Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą. Nuo 1971 m. LTSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto, nuo 1992 m. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dėstytoja. 1979-1990 m. ir nuo 1996 m. Muzikos istorijos ir teorijos katedros vedėja, nuo 1988 m. docentė. 1990-1995 m. Klaipėdos universiteto Meno reikalų prorektorė. Nuo 1998 m. muzikologijos mokslų daktarė, nuo 2004 m. profesorė. Nuo 2002 m. Klaipėdos universiteto Senato narė, 2007 m. sausio mėnesį išrinkta Senato pirmininke. Nuo 1976 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. 1998-2002 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkė.
Muzikologei už rankraštį „Muzikinis gyvenimas Mažojoje Lietuvoje“ 2001 m. skirta Mažosios Lietuvos fondo mokslinė-literatūrinė Vydūno premija, už indėlį į Klaipėdos krašto kultūrinio paveldo tyrinėjimus 2004 m. suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas.

Už monografiją „Muzika mažojoje Lietuvoje“ 2004 m. profesorei skirta literatūrinė Ievos Simonaitytės premija. Daiva Kšanienė – pirmoji muzikė pelniusi šią premiją.