Alfonsas Jonas Navickas

Alfonsas Jonas Navickas

Alfonsas Jonas Navickas, 2016 m. skirta Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už knygą „Pagautas buvau kelionėj“ ir vertimų knygelę „Poezija“.

Jonas Kantautas

Jonas Kantautas

Jonas Kantautas, 2016 m. skirta Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už eilėraščių knyga „Jūrą ir dangų“.

Rokas Flickas

Rokas Flickas

Rokas Flickas, Ievos Simonaitytės literatūrinė premija skirta už knygą „Emma, pastoriaus duktė“.

Daiva Molytė Lukauskienė

Daiva Molytė Lukauskienė

Daiva Molytė Lukauskienė, Ievos Simonaitytės literatūrinė premija skirta 2014 m. už eilėraščių rinktinę „Baltojo kiro giesmynai“, o 2022 m. už poezijos knygą „Kaligrafijos eskizai“.

Algis Kuklys

Algis Kuklys

Algis Kuklys, 2012 metais premiją gavo už žodžio, stiliaus, minties tobulumo paieškas, dvasinių vertybių teigimą novelėse.