Bernardas Aleknavičius

Laureatai

Bernardas Aleknavičius

Fotožurnalistas, publicistas, kraštotyrininkas

(1930-08-21 Lekėčiai (Šakių r.) – 2020-11-29)

1956 m. Bernardas Aleknavičius baigė Kauno pedagoginę mokyklą, mokytojavo Kačerginėje, nuo 1960 m. dirbo žurnalistu. 1963-1993 m. Lietuvos telegramų agentūros ELTA Klaipėdos ir Žemaitijos zonos fotoreporteris. Nuo 1965 m. Lietuvos žurnalistų, 1970 m. Fotomenininkų ir nuo 1972 m. Tautodailininkų sąjungų narys.
Jis Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ sumanytojas ir vienas organizatorių. Įžymių asmenybių įamžinimo, M. Mažvydo paminklo statybos, Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo Klaipėdoje komisijų narys.
Bernardas Aleknavičius – V. Kudirkos, I. Simonaitytės ir Šakių rajono savivaldybės Zanavykų kultūros premijų laureatas. 2005 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, jam suteiktas meno kūrėjo statusas, 2008 m. – pilietiškiausio klaipėdiečio vardas, o 2009 m. Šakių rajono laikraščio „Valsčius“ skaitytojų išrinktas Metų žmogumi. B. Aleknavičius – Vydūno, Tėviškės pažinimo draugijų, Tautodailininkų, Lietuvos fotomenininkų sąjungų garbės narys, Šakių ir Klaipėdos garbės pilietis. Už publikacijas apie Mažąją Lietuvą įrašytas į žurnalo „Aušra“ garbės knygą Lenkijoje.
Surengė keliolika teminių fotoparodų. Fotografinėje kūryboje atspindi Mažosios Lietuvos paveldą bei dabarties būklę, lietuvių dvasios pasaulį.
Kūrėjas parašė ir išleido 25 knygas: „Tėviškė“ (1966), „Klaipėdos diena“ (1969), „Klaipėda“ (1982), „Donelaitis ir mes“ (1989), „Vakarė žvaigždė“ (1998). Šešias knygas „Novužės krašto vaikai“: I ir II t. – 1999 m., III t. – 2002 m., VI t. – 2008 m., VII t. – 2009 m., VIII t. – 2010 m., IX t. – 2013 m., papildomas tomas – 2015 m. „Vydūnas“ (1999), „Kai laisvas rytas aušo“ (2002), „Lekėčių sakmės“ (2006), „Adomas Brakas – Vydūno dvasios pakylėtasis“ (2007), „Žemaičių žemės rūpintojėliai“ (2008), „Mažosios Lietuvos poringės“ (2008), „Lietuvninkais mes esam gimę“ (2008), „Kelionė. Einu per Lietuvą“ (2009), „Kristijono Donelaičio portretas“ (2010), „Žvejų kaimelio kronika“ (2010), „Kelionė. Juos sutikau gyvenime“ (2011), „Kelionė. Sugrįžtantys iš praeities“ (2013), „Aisčių pasaka“ (2013), „Aisčių pasaka : nuo Rambyno žvelgiant“ (2015).
Klaipėdos dienraštyje „Vakarų ekspresas“ išleido apie 200 „Klaipėdos zanavyko“ puslapių. Nuo 1996 m. „Klaipėdos“ dienraštyje rengia „Gilijos“ – savaitinius etnografinės Vakarų Lietuvos istorijos ir kultūros puslapius.

1997 m. už visuomeninę veiklą pelnė Ievos Simonaitytės literatūrinę premiją.