Algis Kuklys

Laureatai

Algis Kuklys

Rašytojas

Gimė 1950 metais. Mokėsi Kretingos M. Daujoto vidurinėje mokykloje, vėliau – Kretingos katalikiškoje vidurinėje mokykloje (dabar – Kretingos Pranciškonų gimnazija). 1965-1969 m. studijavo keramiką Telšių taikomosios dailės technikume, 1972-1980 m. – Vilniaus valstybiniame universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau – Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedros aspirantūroje.
1973 m. trumpai mokytojavo dabartinėje M. Daujoto vidurinėje mokykloje. Dėstė Kretingos Meno mokyklos Dailės skyriuje piešimą. 1977-1980 m. buvo Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos darbuotojas, 1980-1995 m. – Kretingos meno mokyklos darbuotojas, 1995-1998 m. – laikraščio „Klaipėda“ žurnalistas, nuo 1999 m. – Kretingos r. laikraščio „Švyturys“ žurnalistas. Dirbo AB „Lietuvos draudimas“ Kretingos skyriaus konsultantu.
Studijuodamas Vilniuje kartu su kraštiečiu Juozu Pociumi įkūrė „Studentų požemio teatrą“, kuriame vaidino ir buvo teatro dailininku. Buvo Telšių literatų būrelio nariu, Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekcijos nariu, priklausė Žemaitijos rašytojų bendrijai. 1994 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą.
Priklauso Vyskupo M. Valančiaus draugijai, Lietuvos liberalų centro sąjungai, dalyvauja Kretingos dailininkų klubo PINX veikloje. 2009 m. išrinktas Kretingos miesto Pastaunyko seniūnaitijos seniūnaičiu.
Surengė apie 10 savo dailės kūrinių parodų.
Pirmoji knyga – novelių rinkinys „Keleiviai“.
Pagrindiniai kūrybos bruožai: ironiškas žvilgsnis, atidus įsižiūrėjimas į žmogų, savitai suvokiamas laikas, erdvė pilka, monotoniška, nuotaika liūdna, dvelkianti pesimizmu, kūrybą praturtina kitų kultūrų ženklai, veikėjai be vardų, melancholikai, tačiau jautrūs: išgyvena vidinę tuštumą, neabejingi aplinkiniams. Publicistiniuose tekstuose A. Kuklys fiksuoja Kretingos rajono kūrėjų buitį, aprangos, išvaizdos detales, bando įsižiūrėti ir perprasti jų pasaulį. Kūryboje ryški ir meilės tema daug dėmesio skiriama gyvenimo autsaideriams – mažiems, nepastebėtiems žmonėms, autorius aprašo sapnus, o kartais pats apsakymas lyg sapnas.
Už pasiekimus dailėje gavo garbės raštą iš Estijos, priklausydamas Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekcijai gavo garbės raštą už aktyvią visuomeninę ir kūrybinę veiklą. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, 2007 m. įteikta Kretingos rajono kultūros ir meno premija.
2010 m. įteikta Lietuvos Respublikos seimo pirmininkės I. Degutienės padėka už aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą.
2012 metais premiją gavo už žodžio, stiliaus, minties tobulumo paieškas, dvasinių vertybių teigimą novelėse.

2012 metais premiją gavo už žodžio, stiliaus, minties tobulumo paieškas, dvasinių vertybių teigimą novelėse.

2013 m. už novelistiką įteikta literatūrinė Ievos Simonaitytės premija.