Aleksandras Žalys

Laureatai

Aleksandras Žalys

Literatūrologas, kritikas

(1951-10-26 Girininkų k. (Šiaulių r.) – 2018-08-20 Klaipėda)

Aleksandras Žalys 1975 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Klaipėdos universitete. 1980 m. apgynė aspirantūrą Vilniaus universitete, vėliau – filologijos mokslų daktaro disertaciją. 1986 m. jam suteiktas docento mokslinis vardas. Aleksandras Žalys buvo vienas iš aktyviausių Klaipėdos universiteto steigimo iniciatorių ir kūrėjų. 1991-1993 m. – šio universiteto pirmojo Senato pirmininkas, 1991-1997 – Lietuvių literatūros katedros vedėjas, 1997-2006 – Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas. Šiame universitete literatūros kritikas dėsto lietuvių literatūros istorijos ir literatūros teorijos kursus iki šiol. Nuo 1992 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Docentas yra knygos „Lietuvių baladė” (1979) sudarytojas ir įvadinio straipsnio autorius, parašė „Lietuvių literatūrinė baladė“ (1988), „Gyvenimo metaforos ieškant“ (2001) ir kt. monografijas, išleido eilėraščių rinkinius „Iš retų ir išblukusių tekstų“ (2005) ir „Laiškai“ (2006), publikavo daug straipsnių apie lietuvių literatūros istoriją ir dabartį.
2000 m. apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

2002 m. už literatūros kritikos straipsnių rinkinį „Gyvenimo metaforos ieškant“ Aleksandrui Žaliui įteikta Ievos Simonaitytės literatūrinė premija.