Aleksandras Žalys

Laureatai

Aleksandras Žalys

Literatūrologas, kritikas

Gimė 1951 m. Aleksandras Žalys 1975 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Klaipėdos universitete. 1980 m. apgynė aspirantūrą Vilniaus universitete, vėliau – filologijos mokslų daktaro disertaciją. 1986 m. jam suteiktas docento mokslinis vardas. Aleksandras Žalys buvo vienas iš aktyviausių Klaipėdos universiteto steigimo iniciatorių ir kūrėjų. 1991-1993 m. – šio universiteto pirmojo Senato pirmininkas, 1991-1997 – Lietuvių literatūros katedros vedėjas, 1997-2006 – Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas. Šiame universitete literatūros kritikas dėstė lietuvių literatūros istorijos ir literatūros teorijos kursus. Nuo 1992 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
2000 m. apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.
Mirė 2018 m.

2002 m. už literatūros kritikos straipsnių rinkinį „Gyvenimo metaforos ieškant“ Aleksandrui Žaliui įteikta Ievos Simonaitytės literatūrinė premija.