„Šiuolaikiniai rugiai“

„Šiuolaikiniai rugiai“

„Šiuolaikiniai rugiai“

„Šiuolaikiniai rugiai“ viršelis

Tai pirmoji poezijos knyga pelniusi Ievos Simonaitytės literatūrinę premiją. „Šiuolaikiniuose rugiuose“ aptinkami Stasiui Jonauskui būdingi kūrybos bruožai. Eilėraščiuose autorius „kaktomuša suduria“ tradicijas ir modernybę, matomi gamtos ir gyvenimo vaizdiniai, žmogaus ir asmenybės akistata.
Pasak literatūros kritiko Marijaus Šidlausko ši knyga – „Spindulys po žeme“ (1984) ir „Spaliai“ (1986) – sintezė. Iš pirmosios atėjo amžinoji gamtos ir žmogaus paralelė, filosofinis santūrumas, poetinės technikos principai, iš antrosios – provokatoriška ironija, antitezinis mąstymas, stilių maišymo ir žaismės elementai. Eilėraščiuose paslėpta kažkas tvirta, šiurkštoka, sveikai pamokoma.

Jie neauga kaip Dievo duota, O palaukia – išves veisles. Bet per amžius augina duoną, Kurią valgys, praris ar sules.

Gali juos sumalti ir kepti, Užraugti degtinę – lauks. Abejojančius reikia patepti Retardantais – lauke nesiklaups.

Užsimerksi – vilnys pro šalį Ligi pat želmenų naujų. Pakeisti jie nieko negali, Bet ir tu nepakeisi jų.

Ne kai nori – kai reikia jie žydi, Ar yra, ar nėra lietaus. Jų gyvenimai aprašyti Ligi pat chromosomų vidaus.

Ne dainą augina, o duoną, Nes kūnas yra – ne dvasia. Bet mūsų saulelė raudona Leidžiasi rugiuose.

– Eilėraštis „Rugiai II“

Stasys Jonauskas

Stasys Jonauskas

Stasys Jonauskas

Stays Jonauskas

Poetas
(1948-03-28 Gėsalai (Skuodo r.))

Poetas Stasys Jonauskas 1964 m. baigė Gėsalų aštuonmetę, 1965 m. Skuodo vidurinę mokyklą, 1970 m. Žemės ūkio akademijos agronomijos fakultetą, 1981 m. Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. 1967-1979 m. ir nuo 1981 m. dirba Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje.
Išleido eilėraščių rinkinius „Didelis laukas“ (1973), „Darbų vardai“ (1977), „Lekia kaip metai“ (1981), „Spindulys po žeme“ (1984), „Spaliai“ (1986), „Šiuolaikiniai rugiai“ (1990), „Širdis plaka delčią“ (1998), rinktinę su naujų eilėraščių skyrium „Žolės balsas“ (2004), eilėraščių rinkinį vaikams „Šoka žaliosios varlytės“ (1995), sudarė Skuodo literatų poezijos rinktinę „Prie Bartuvos ir Luobos“ (1993).
Pirmajame Stasio Jonausko eilėraščių rinkinyje jaučiama tuometinės poezijos, ypač Marcelijaus Martinaičio, įtaka. Vėlesniuose leidiniuose sukuriamas savitas poetinis pasaulis, kuriam būdingas vaizdų konkretumas, objektyvus pasakojimas, kurio centre žemdirbio darbų ciklas, augalai ir gyvūnai. Gamtos pasaulis – pagrindinė tema ir eilėraščiuose vaikams. Stasio Jonausko kūryba versta į ukrainiečių, rusų, latvių, prancūzų, vengrų ir daugelį kitų kalbų.
Poetas apdovanotas daugybe įvairių literatūrinių premijų. 1982 m. laimėjo S. Nėries prizą už eilėraščių knygą „Lekia kaip metai“, 1987 m. „Poezijos pavasario“ laureatas už eilėraščių knygą „Spaliai“, 2000 m. P. Širvio premija už eilėraščių knygą „Širdis plaka delčią“, 2003 m. S. Daukanto premija vėl už knygą „Širdis plaka delčią“, už poezijos rinktinę „Žolės balsas“ 2004 m. apdovanotas Jotvingių premija, 2005 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos premija.

1991 m. apdovanotas Ievos Simonaitytės literatūrine premija už eilėraščių knygą “Šiuolaikiniai rugiai”.