„Vėjas iš Aistmarių“

„Vėjas iš Aistmarių“

„Vėjas iš Aistmarių“

„Vėjas iš Aistmarių“ viršelis

Straipsnių rinktinėje „Vėjas iš Aistmarių“ nagrinėjami Mažosios Lietuvos lituanistikos klausimai. Pasitelkęs į pagalbą savo studentus, Jurgis Mališauskas tyrinėjo istorines prūsų žemes, ieškojo tragiško likimo tautos egzistavimo ženklų, užšifruotų vietovardžiuose, senosiose kapinėse, piliakalnių šlaituose.
Tačiau tai ne tik istoriniais faktais turtinga knyga. Pasak doc. Rimanto Balsio, rinktinėje prasimuša ir grožinės literatūros elementų, ypač ryški pasakotojo figūra. Tai daugiasluoksnė knyga, kurioje originalios niekieno anksčiau netyrinėtos medžiagos gali atrasti ir kalbininkas, ir literatas, ir etnografas, ir istorikas, taip pat ir nuotykių žanro mėgėjas.

Kraštas nuo Aistmarių iki Nemuno ar Danės yra davęs ir rašytojų, ir temų, ir etnografinės medžiagos tyrinėjimams, kurių dalį jau pradėję, o kartais ir išplėtoję vokiečių mokslininkai. Straipsniuose nagrinėjama ką vokiečiai yra rašę apie Lietuvą – pradedama nuo XIV a. ir baigiama XIX a. pradžia. Etnografinio ir kultūrinio pobūdžio straipsniai. Tai ne tik istoriniais faktais turtinga knyga. Rinktinėje prasimuša ir grožinės literatūros elementų, ypač ryški pasakotojo figūra.

– Santrauka iš „Vėjas iš Aistmarių“

Jurgis Mališauskas

Jurgis Mališauskas

Jurgis Mališauskas

Jurgis Mališauskas

Kraštotyrininkas, pedagogas

(1928-01-19 Telšiai)

1944 m. Jurgis Mališauskas su tėvais išvyko į Vokietiją. 1946 m. grįžo į Lietuvą. 1955 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Mokytojavo, dėstė lituanistines disciplinas Šiaulių ir Klaipėdos aukštosiose mokyklose, skaitė paskaitas: Mažosios Lietuvos istorija ir kultūra, Lietuva ir Prūsija vokiečių literatūroje, Mažosios Lietuvos XVIII a. literatūra. Su Klaipėdos studentais važinėjo į Karaliaučiaus krašto istorijos vietas. 1977 m. su studentais ėmė rinkti Klaipėdos krašto senųjų antkapių įrašus, aprašinėti kapinių būklę.
Moksliniuose leidiniuose ir periodikoje paskelbė daugiau kaip 70 straipsnių apie Mažosios Lietuvos istoriją, kultūrą ir literatūrą. Mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje bei Vokietijoje skaitė pranešimus Mažosios Lietuvos kraštotyros ir literatūros klausimais.

2005 m. Jurgiui Mališauskui įteikta Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už straipsnių rinktinę „Vėjas iš Aistmarių“.