„Poezija“

„Poezija“

„Poezija“

„Poezija“ viršelis

Knygoje pateikiami žymiausi autoriaus vertimai nuo 2006 m. Juose atsiveria įvairiaspalvis poezijos pasaulis skirtingų tautų poetų kūryboje. Tai pažintis su žymių autorių kūrybos ypatybėmis, tautų likimu įvairiais laikotarpiais, meno formomis, jų savybėmis ir poezijos grožiu.

Aš mėnesį pritaikiau prie dangaus Virš stogo kybantį blaivaus sidabro, Kaip tu kad sagę atspalvio tauraus Su deimantu prie rūbo juodo savo. Ir jauną mėnesį pritaikau zenite, Tai vieną ten, tai poroj su žvaigžde. Ir miela taip sau mėnesį priglaust; Pakelt virš girios jį, nuimt atgal, Virš vandenų naktim greta regėti; Nusviest į tvenkinį, kad vienas plauktų. Kad jo stebuklai visada čia lauktų.

– ROBERT FROST eilėraščio „Mėnuo“ vertimas iš rinkinio „Poezija“

„Pagautas buvau kelionėj“

„Pagautas buvau kelionėj“

„Pagautas buvau kelionėj“

„Pagautas buvau kelionėj“ viršelis

Alfonso Jono Navicko knygoje „Pagautas buvau kelionėje“ poetas grįžta prie ištakų, pirmųjų versmių; susitaikymo ir neišbandytos atminties. Autorius ir toliau lieka ištikimas klasikinei poezijos krypčiai; eilėraščiuose dominuoja gimtinės vaizdai, meilė ir viltis, žmogaus ateities vizija, ištikimybė savo idealams, filosofinis pasaulio suvokimas. Dalis eilėraščių skirta Klaipėdai, pajūrio gamtai, jūrai, atskiroje dalyje – paskyrimai poetams.

Žuvėdros sklaido šaltą dienos knygą Vėjuotas laivas kranto piešinys Kelionėj laikas šiek tiek atsilikęs Jis nebeklausia kaip tu gyveni

Baugu merginai glaudžiasi prie sienos Valdingo borto rudenio gale Ir tu su ja šioje kelionėj vienas Kur marių šokis jos aistros valia

Jinai į uosto begalybę žvelgia Ten skiriasi ten glaudžiasi laivai Ir nedrįsai prie jos arčiau prieiti Už tą kelionę padėkoti jai

– Eilėraštis „Kelionė mariomis“

Alfonsas Jonas Navickas

Alfonsas Jonas Navickas

Alfonsas Jonas Navickas

Alfonsas Jonas Navickas

Poetas

Gimė 1936 m. kovo 19 d. Sablauskiuose, Akmenės rajone.
1936-1953 m. gyveno Šemetaičių kaime. 1946-1953 m. mokėsi Žilių (Kuršėnų rajonas) pradinėje, vėliau septynmetėje mokykloje. Nuo 1954 m. gyvena Klaipėdoje. 1956-1959 m. tarnavo TSRS kariuomenėje. 1962-1967 m. mokėsi Klaipėdos politechnikume (dabar Klaipėdos valstybinė kolegija), įgijo techniko-statybininko specialybę. 1956-1996 m. dirbo techniku, inžinieriumi, projektuotoju, meistru Klaipėdoje. Kūrybą publikuoja nuo 1959 m. 1968-1969 m. buvo Klaipėdos jaunųjų literatų būrelio pirmininkas. 1971 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekciją, 1981-1982 m. buvo šios sekcijos valdybos pirmininkas. 1989-1998 m. Žemaitijos rašytojų bendrijos pirmininko pavaduotojas. Eilėraščių versta ir publikuota rusų, latvių, lenkų, vokiečių kalbomis užsienio periodikoje ir įvairiuose almanachuose, antologijose. Kūrybą taip pat publikuoja Lietuvos spaudoje, almanachuose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1998 metų.