„Kitas pasaulis“

„Kitas pasaulis“

„Kitas pasaulis“

„Kitas pasaulis“

Esė rinktinė sudaryta iš 1993 – 2003 m. dienraštyje „Lietuvos rytas“ spausdintų publikacijų. Jose atsigręžiama į intelektualo gyvenimą sovietmečiu – tai unikalią istorinę vertę turintis žvilgsnis, ypač nušviečiant neoficialiosios to meto kultūros aspektus. Esė taip pat apžvelgiama įvairūs pastarojo dešimtmečio kultūros reiškiniai – nuo televizijos laidų iki teatro pastatymų, žiniasklaidos ir kt. Galiausiai, čia randama itin savitos kelionių apybraižos, kuriose per asmeniško įspūdžio prizmę perteikiama įvairių kraštų atmosfera.
Anot literatūros tyrinėtojo Marijaus Šidlausko, Ieva Simonaitytė ir Rolandas Rastauskas – nelyginami skirtingų kartų rašytojai, tačiau abu jie – savo epochos metraštininkai.

Visada sakiau, kad dirbu su akustika, o ne su prasme. Visada sakiau, kad rašau taip, tarsi stengčiausi nusikratyti žodžių ir verbalizuojamų būsenų bei potyrių niežais. Visada sakiau, kad į tekstą žiūriu kaip į nuotykį, vykstantį puslapyje (arba monitoriuje) hic et nunc. Tie „nuotykiai“ netrunka atrodyti svetimi, tad autoriaus ir teksto tapatumu ilgainiui sunku patikėti. Tačiau kartais taip ir maga sušukti: „Myli mano opusus, mylėk ir mane!“ Sykiu visiškai atvirai pareiškiu, kad toji retorika ir patosas yra ne tiek autoriaus sentimentalumo, kiek jo kartos, ypač tos negausios, genetiškai urbanistinės jos dalies prakeikimas. Kartos, kurią laidojo ir „praradinėjo“ kas netingi.

– ištrauka iš autoriaus žodžio knygoje „Kitas pasaulis“

Rolandas Rastauskas

Rolandas Rastauskas

Rolandas Rastauskas

Rolandas Rastauskas

Poetas, dramaturgas, eseistas

(1954-10-13 Vilnius)

Rolandas Rastauaskas 1978 m. Vilniaus universitete baigė anglistiką. 1978-1986 m. dirbo Operos ir baleto teatre redaktoriumi, dėstė Vilniaus universitete. 1986 m. persikėlė į Palangą, dėsto Klaipėdos universitete. Nuo 1990 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Poetas yra daugelio tarptautinių kultūros projektų ir konferencijų dalyvis, meno festivalių konsultantas, A. Mončio fondo valdybos pirmininkas, 1989–1990 m. „Atgimimo“, 1993-2003 m. – „Lietuvos ryto“, 2003-2004 m. „Akiračių“ (Čikaga) ir nuo 2005 m. „Verslo klasės“ skiltininkas. Verčia iš rusų, lenkų, slovėnų ir anglų kalbų. Jo paties tekstai versti į anglų, lenkų, rusų, baltarusių, slovėnų, švedų ir kitas kalbas.
Debiutavo eilėraščių knyga „Albumas“ (1987). Išleido dar kelias poezijos knygas: „Tinginio raudos“ (1992), „Aktorius pasitraukia“ (1996), „Kol nuodai veikia“ (2004), „Metimas“ (2006). Parašė pjesių ir scenarijų dramos teatrams, išleido esė rinkinį „Kitas pasaulis“ (2004). Fotoesė leidinių „Kranto erdvės scena“ (2008) ir „Berlynalijos“ (2008) bendraautorius.
2001 m. Rolandui Rastauskui paskirta LR Kultūros ministerijos premija už geriausią metų kultūrinę publicistiką.

2006 m. apdovanotas Ievos Simonaitytės literatūrine premija už esė rinktinę „Kitas pasaulis“, kuri taip pat buvo pripažinta geriausia 2005 m. knyga Lietuvoje ir autoriui pelnė Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto premiją.