„Muzika Mažojoje Lietuvoje“

„Muzika Mažojoje Lietuvoje“

„Muzika Mažojoje Lietuvoje“

„Muzika Mažojoje Lietuvoje“ viršelis

Monografijoje įvairiais apsektais nagrinėjama Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra. Atskleidžiama XVI a. – XX a. pirmosios pusės Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros, muzikinio gyvenimo apraiškų visuma jų istorinėje (politinėje, socialinėje ir kt.) raidoje. Išryškinama lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika, įvertinami Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros ypatumai, paaiškinama, kokias teigiamas ir neigiamas pasekmes lietuvių muzikinei kultūrai turėjo neišvengiama ilgaamžė dviejų tautų sąveika.

Monografijoje įvairiais aspektais nagrinėjama Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra. Aprėpiamas platus kultūros kontekstas: nuo lietuvininkų liaudies dainų, evangeliškųjų liuteroniškųjų giesmių, XVI a. Reformacijos poveikio lietuvių raštijai, kalbai, iki profesionaliosios muzikos (vokiečių ir lietuvių) reiškinių. Atskleidžiama XVI a. – XX a. pirmosios pusės Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros, muzikinio gyvenimo apraiškų visuma jų istorinėje raidoje. Išryškinama lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika, įvertinami Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros ypatumai, paaiškinama kokias teigimas ir neigiamas pasekmes lietuvių muzikinei kultūrai neišvengiama ilgaamžė dviejų tautų sąveika.

– Santrauka iš „Muzika Mažojoje Lietuvoje“

Daiva Kšanienė

Daiva Kšanienė

Daiva Kšanienė

Daiva Kšanienė

Muzikologė, kraštotyrininkė

(1943-07-04 Šiauliai)

Daiva Kšanienė baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą, 1965 m. Lietuvos konservatoriją, J. Gaudrimo muzikos istorijos klasę. Įgijo muzikologės, muzikos istorinių-teorinių disciplinų dėstytojos kvalifikaciją. 1965 m. paskirta dėstyti į Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą. Nuo 1971 m. LTSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto, nuo 1992 m. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dėstytoja. 1979-1990 m. ir nuo 1996 m. Muzikos istorijos ir teorijos katedros vedėja, nuo 1988 m. docentė. 1990-1995 m. Klaipėdos universiteto Meno reikalų prorektorė. Nuo 1998 m. muzikologijos mokslų daktarė, nuo 2004 m. profesorė. Nuo 2002 m. Klaipėdos universiteto Senato narė, 2007 m. sausio mėnesį išrinkta Senato pirmininke. Nuo 1976 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. 1998-2002 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkė.
Išleido leidinį „Muzika Klaipėdos krašte: Muzikinis gyvenimas iki 1939“ (1996), bibliografinį žinyną „Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikos bei kultūros veikėjai. XVI a. – XX a. pirmoji pusė“ (2000), „Muzika Mažojoje Lietuvoje“ (2003), publikavo daug straipsnių įvairiuose moksliniuose žurnaluose.
Muzikologei už rankraštį „Muzikinis gyvenimas Mažojoje Lietuvoje“ 2001 m. skirta Mažosios Lietuvos fondo mokslinė-literatūrinė Vydūno premija, už indėlį į Klaipėdos krašto kultūrinio paveldo tyrinėjimus 2004 m. suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas.

Už monografiją „Muzika mažojoje Lietuvoje“ 2004 m. profesorei skirta literatūrinė Ievos Simonaitytės premija. Daiva Kšanienė – pirmoji muzikė pelniusi šią premiją.