„Po klajonių ženklu“

„Po klajonių ženklu“

„Po klajonių ženklu“

„Po klajonių ženklu“ viršelis

Eilėraščių rinktinė “Po klajonių ženklu”, kaip ir visa Vytauto Brenciaus kūryba, skirta marinistikai. Šioje penktojoje poeto eilėraščių knygoje vėl vyrauja jūros gyvenimo kasdienybė ir romantika, dvasios ir jos paskirties paieškos motyvai, taip pat nevengiama grubios šiandieninės egzistencijos problemų tematika.

Koks kryžiažodis keistas, ta Jūra… Jos dvasia – mūs veidų mozaika, joj užgimę, bet jos nesupratę, ne visi norim į ją sugrįžti.

Sunku Jūroj yra dvasios skurdžiui – pilkėja žvilgsnis ir mintys atbunka. Vienatvės valandą jis panašėja į prie lango pridžiūvusią musę.

Sunku Jūroj ir mylinčiam laisvę – tokios vaiskios, viliojančios erdvės! Bet nenueis jis, kur prašosi akys, nes ilgam prirakintas prie denio.

Sunku Jūroje žmogui godžiam – nei aptvert ją gali, nei susemti: tokia begalybė šalto vandens, o juk net negali atsigerti!

Sunku Jūroje žmogui dosniam – spalvas dalintų visiems po kąsnelį; bet nemoka surinkt ir parvežti, – vien tik žodžiais nutapo paveikslą.

O Jūra – kaip vaikas aikštinga, ir neapkenčia pozos nei melo – išrinktuosius skaičiuoja ir žino, kokio jai reikia žmogaus.

– Eilėraštis „Jūra žino…“

Vytautas Brencius

Vytautas Brencius

Vytautas Brencius

Vytautas Brencius

Poetas, publicistas
(1945-11-15 Šaukliai (Skuodo r.))

Poetas 1964 m. baigė Belomorsko techninę jūreivystės mokyklą, 1974 m. – Maskvos liaudies meno universitete fotografijos meistriškumo fakultetą, vėliau M. Gorkio literatūros institutą. Vytautas Brencius daugelį metų praleido jūroje, dirbo matrosu, žuvų gaudymo meistru, okeanologu, bocmanu. Darbavosi laikraščio „Lietuvos žvejys“ redakcijos fotokorespondentu. Nuo 1980 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Vytautas Brencius išleido eilėraščių rinkinius „Sugrįžimų šviesa“ (1976), „Gėlių lietus“ (1980), „Žemė jūros taurėj“ (1984), „Yra likimo bangos“ (1987), „Po klajonių ženklu“ (1994), „Žydrasparnė jūros paukštė: meilės lyrika“ (2001), eiliuotą pasaką „Banginukas žemę suka“ (1994) bei apybraižų knygą iš jūrininkų gyvenimo „Jūra – mūsų duona“ (1987). Kūryba taip pat versta ir leista rusų kalba.
Vyraujanti poeto kūrinių tema – marinistika.
1980 m. Vytautui Brenciui įteikta Žvejų premija už kūrinius marinistine tematika, 1987 m. „Pergalės“ žurnalo premija už geriausią publicistiką, 1988 m. dar viena Žvejų premija, šį kartą už knygą „Jūra – mūsų duona“.

1995 m. poetui skirta Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už poezijos knygą „Po klajonių ženklu“.