„Memelio gaisras“

„Memelio gaisras“

Paslaptingasis Memelis ir jo priemiesčiai, Krymo karo įvykiai ir keistos aplinkybės, į kurias patenka niekuo dėti Solovkų vienuolyno vienuoliai ir dvi anglų fregatos. 1854 metų naktį įsiplieskia Didžiojo Memelio gaisras ir meilė vietinei merginai Lindai... O...

„Praeities dulkės – mirties šešėliai“

„Praeities dulkės – mirties šešėliai“

Juozo Šikšnelio romanas „Praeities dulkės – mirties šešėliai“ skaitytojus panardins į misteriją, kurioje dalyvauja ir šiuolaikiniai žmonės, ir istorinės asmenybės. Tai satyrinis romanas jungiantis skirtingus laiko momentus, įtemptą veiksmą bei detektyvo...

„Aš esu Etmės Evė“

„Aš esu Etmės Evė“

Knygą sudaro Vilniaus universiteto profesoriaus Domo Kauno 1978–1983 m. užrašyti 57 asmenų liudijimai apie I. Simonaitytės gyvenimo kelią, būdą ir kūrybą. Knygoje taip pat skelbiamos archyvinės nuotraukos ir kai kurie dokumentai. Veikalas parengtas kaip mokslinė...

Sigito Poškaus knygų serija

Sigito Poškaus knygų serija

Išleista dešimt panašaus formato, apipavidalinimo ir struktūros knygų, kurias sąlygiškai galima įvardyti valgymo skaitinių serija: Pusryčių skaitiniai (2014), Pietų skaitiniai (2014), Vakarienės skaitiniai (2015), Priešpiečių skaitiniai (2015), Pavakarių skaitiniai...

„Pūga prie Mėmelio“

„Pūga prie Mėmelio“

Tai beletrizuota istorija apie 1923-iųjų Klaipėdą ir Lietuvą, apie daugiabriaunę Lietuvos įvykdytą politinę ir diplomatinę bei karinę operaciją - Klaipėdos sukilimą. Šioje istorinėje karinėje apybraižoje papasakota savita visų tų įvykių versija, kuri susiklostė iš...

„Poezija“

„Poezija“

Knygoje pateikiami žymiausi autoriaus vertimai nuo 2006 m. Juose atsiveria įvairiaspalvis poezijos pasaulis skirtingų tautų poetų kūryboje. Tai pažintis su žymių autorių kūrybos ypatybėmis, tautų likimu įvairiais laikotarpiais, meno formomis, jų savybėmis ir poezijos...

„Pagautas buvau kelionėj“

„Pagautas buvau kelionėj“

Alfonso Jono Navicko knygoje „Pagautas buvau kelionėje“ poetas grįžta prie ištakų, pirmųjų versmių; susitaikymo ir neišbandytos atminties. Autorius ir toliau lieka ištikimas klasikinei poezijos krypčiai; eilėraščiuose dominuoja gimtinės vaizdai, meilė ir viltis,...

„Jūrą ir dangų“

„Jūrą ir dangų“

Jono Kantauto eilėraščių knyga „Jūrą ir dangų“ pasižymi „prozišku antikinio rašymo" stiliumi, su savitu naujumu, filosofine mintimi ir rašymo lengvumu bei paprastumu. Tai marinistika - eilėraščiai apie žmogų vandenų toliuose, kovojantį su štormais ir uraganais, apie...

„Emma, pastoriaus duktė“

„Emma, pastoriaus duktė“

Paskutinieji Roko Flick romanai „Šiaurės Sachara“, „Paskutinis traukinys“, „Emma, pastoriaus duktė“ sugulė į brandžią trilogiją, sulaukusią didelio skaitytojų dėmesio. Roką Flick labiausiai domina Mažoji Lietuva ir Klaipėdos kraštas, jis, tarsi tęsdamas I....

„Baltojo kiro giesmynai“

„Baltojo kiro giesmynai“

„Baltojo kiro giesmynai“ – tai Daivos Molytės Lukauskienės poezijos rinktinė, eilėraščiuose gausu detalių iš pajūryje gyvenančios poetės aplinkos: subjektas žvelgia į horizonto liniją, stebi saulėlydžius, praplaukiančius laivus, vėjo pustomas kopas, keliaujama pro...

„Metai“ (vertimas į rusų kalbą)

„Metai“ (vertimas į rusų kalbą)

Poetas, vertėjas, pedagogas, kultūros istorikas(1911-07-02 Žakainiai (Šilutės r.) – 1983-06-06 Klaipėda) Vladas Nausėdas studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 1940 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1934 m. dirbo Švietimo ministerijoje, radiofone. 1941 m....

„Ritualinė kaukė“

„Ritualinė kaukė“

Novelėse subtiliai pavaizduoti moterų charakteriai. Knyga sudaryta iš dviejų dalių: pirmosios novelių laikas – sovietmetis, antrosios dalies novelės nūdiena. Novelių temos – absurdas, mirtis, sapnai.

„Pasaulio krašte“

„Pasaulio krašte“

Tai ketvirtoji E. Karnauskaitės knyga. Autorė cikliniame metų laike atskleidžia bauginančiai nuogą moters sielą. Nors poetė įvardina vyksmo kryptį - „tolstant nuo romantizmo", tačiau ji preciziškai kuria prasmės spektaklį, kuriame pagrindinis vaidmuo tenka fatališkos...

CD „Ak, buvo visko…“

CD „Ak, buvo visko…“

2010 m., bibliotekos iniciatyva ir pastangomis, bendradarbiaujant su VŠĮ „Vieno aktoriaus teatru“ buvo išleista kompaktinė plokštelė „Ak, buvo visko... Dedikacija Ievai Simonaitytei“, kurioje aktorė Virginija Kochanskytė skaito rašytojos kūrinių ištraukas,...

„Nugrimzdusi Klaipėda“

„Nugrimzdusi Klaipėda“

Jovitos Saulėnienės ir Rasos Tarik knygoje „Nugrimzdusi Klaipėda“ vokiečių ir lietuvių kalbomis pateikiama medžiaga apie Klaipėdos, anksčiau vadinto Memeliu, miesto istoriją, jo raidą, skirtingo luomo ir profesijų miestiečių gyvenseną bei jauseną, žymius architektūros...

„Ak, gražus dangau! Klaipėdietiški pasakojimai“

„Ak, gražus dangau! Klaipėdietiški pasakojimai“

V. Kaltenio knygą „Ak, gražus dangau! Klaipėdietiški pasakojimai“ sudaro 1960–2008 m. įvairiuose periodiniuose leidiniuose spausdinti pasakojimai apie susitikimus su Mažosios Lietuvos – Klaipėdos krašto ir Karaliaučiaus žemės – žmonėmis. Aprašoma Nemuno deltos,...

„Orfėjas mokėjo lietuviškai“

„Orfėjas mokėjo lietuviškai“

Knyga „Orfėjas mokėjo lietuviškai“ pirmiausia skirta literatūros sociologijos tyrinėjimams. Naujomis prasmėmis atsiveria ne tik šiuo požiūriu mažai tyrinėta lietuvių literatūros klasika ir jos kūrėjai (V. Kudirka, Žemaitė, H. Radauskas), bet ir dabartinė literatūra...

„Karalių miestas be karalių“

„Karalių miestas be karalių“

Ši meninės publicistikos knyga „Karalių miestas be karalių“ skirta Karaliaučiaus krašto šiandienai. Dirbdamas Lietuvos generalinio konsulato Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje kultūros atašė, Arvydas Juozaitis iš arti mato didžiulius pokyčius, vykstančius...

„Kitas pasaulis“

„Kitas pasaulis“

Esė rinktinė sudaryta iš 1993 – 2003 m. dienraštyje „Lietuvos rytas“ spausdintų publikacijų. Jose atsigręžiama į intelektualo gyvenimą sovietmečiu – tai unikalią istorinę vertę turintis žvilgsnis, ypač nušviečiant neoficialiosios to meto kultūros aspektus. Esė taip...

„Vėjas iš Aistmarių“

„Vėjas iš Aistmarių“

Straipsnių rinktinėje „Vėjas iš Aistmarių“ nagrinėjami Mažosios Lietuvos lituanistikos klausimai. Pasitelkęs į pagalbą savo studentus, Jurgis Mališauskas tyrinėjo istorines prūsų žemes, ieškojo tragiško likimo tautos egzistavimo ženklų, užšifruotų vietovardžiuose,...

„Muzika Mažojoje Lietuvoje“

„Muzika Mažojoje Lietuvoje“

Monografijoje įvairiais apsektais nagrinėjama Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra. Atskleidžiama XVI a. - XX a. pirmosios pusės Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros, muzikinio gyvenimo apraiškų visuma jų istorinėje (politinėje, socialinėje ir kt.)...

„Jos“

„Jos“

Nijolės Kepenienės poezija ypač moteriška, lengvai, bet įmantriai parašyta.Kritikai šio rinkinio eiles apibūdina kaip sklidinas neįkainojamo žmogiško intymumo. Tai ypač akivaizdu cikluose „Penelopė“ ir „Laiškai“. Pažiūrėk kaip žydi akys Po balčiausių lapų stirta Dvi...

„Tititatos užburti“

„Tititatos užburti“

Šioje avangardinėje, meniškai brandžioje knygelėje autorė pasakoja apie fantastišką kelionę po stebuklingą muzikos šalį. Įkvėpimo šiai knygai rašytoja sėmėsi iš savo jauniausios dukters Šarūnės, kurios piešiniais ir iliustruota knyga. Buvo tamsu. Palei nosis ir ausis...

„Gyvenimo metaforos ieškant“

„Gyvenimo metaforos ieškant“

Šiame literatūros kritikos straipsnių rinkinyje analizuojama lietuvių literatūros istorijos ir dabarties problematika, aptariami kultūros ir meno dalykai pakankamai skirtingi, tačiau drauge neišvengiamai susiję. Knygoje autorius daugiausia dėmesio skiria lietuvių...

„Kryžiau žalio medžio“

„Kryžiau žalio medžio“

Romane „Kryžiau žalio medžio“ atsispindi skausmingos ir tragiškos žmogaus, pažymėto lemtingu prigimties ženklu, gyvenimo akimirkos – guriniai, - ieškant savojo kelio, beviltiškai mėginant pakreipti likimą norima kryptimi.Kūrinio pasakojimas vaizdingas, gyvas,...

„Kaulinė dūdelė“

„Kaulinė dūdelė“

Šio poeto ketvirtojoje eilėraščių knygoje „Kaulinė dūdelė“ nesiekiama modernumo viršūnių, nėra nepadoraus įžūlumo ir genijaus vizijomis apsiklėtusiojo dieviškėjimo. Dominuoja nuoširdus autentiškumas, gebėjimas nepriešinti kasdienybės su įmantrybėmis, gilių tradicijų...

„Vyžeikių karalienė: pasakojimai apie Ievą Simonaitytę“

„Vyžeikių karalienė: pasakojimai apie Ievą Simonaitytę“

„Vyžeikių karalienė: pasakojimai apie Ievą Simonaitytę“ – pirmasis rašytojos Editos Barauskienės romanas. Knygoje autorė pateikia ne tik pasakojimus apie Lietuvių rašytoją klasikę, bet aprašo ir Klaipėdos kraštą, jo žmones.2004 m. penkios šios knygos novelės išleistos...

„Mažosios Lietuvos knyga“

„Mažosios Lietuvos knyga“

Tai išsamiausias Mažosios Lietuvos knygos istorijos mokslo tiriamasis darbas ir kartu puikus paminklas lietuviškajai knygai jos 450 metų jubiliejaus proga.Šis leidinys neabejotinai pradėjo kokybiškai naują lietuviškos knygos istoriografijos, jos teorijos,...

„Klaipėdiškė“

„Klaipėdiškė“

Šioje knygoje autorius pateikia sukauptas žinias ne tik iš paskutiniojo (1973-1978) I. Simonaitytės gyvenimo penkmečio, bet ir apie Mažąją Lietuvą, jos kultūrinį gyvenimą, apimantį vos ne visą XX a.Detaliame pasakojime pateikiama daug faktų, taiklių pastebėjimų ir...

„Vakarė žvaigždė“

„Vakarė žvaigždė“

„Vakarė žvaigždė“ – prisiminimų knyga apie Evę Simonaitytę. Su rašytoja Bernardas Aleknavičius susipažino 1961 m. ir bendravo daugiau kaip 15 metų. Per tą laiką savo fototekoje sukaupė apie tūkstantį negatyvų, kuriuose užfiksuota rašytojos kasdienybė, susitikimai su...

„Laužai palėpėse“

„Laužai palėpėse“

Apysakų rinktinėje „Laužai palėpėse“ išspausdintos trys apysakos: „Rudens žiedai“, „Puolęs angelas“ ir „Laužai palėpėse“. Pirmuosiuose dviejuose kūriniuose vaizduojama mažų miestelių buitis, žmonių tarpusavio santykiai, meilės istorijos bei Lemties išdaigos....

„Po klajonių ženklu“

„Po klajonių ženklu“

Eilėraščių rinktinė “Po klajonių ženklu”, kaip ir visa Vytauto Brenciaus kūryba, skirta marinistikai. Šioje penktojoje poeto eilėraščių knygoje vėl vyrauja jūros gyvenimo kasdienybė ir romantika, dvasios ir jos paskirties paieškos motyvai, taip pat nevengiama grubios...

„Taip dūžta laikas“

„Taip dūžta laikas“

Šioje Ievos Simonaitytės literatūrine premija įvertintoje Bronės Liniauskienės poezijos rinktinėje aiškiai matomi poetės lyrikai būdingi bruožai. Eilėraščių centre – žmogaus ir gimtosios žemės, žmogaus ir gamtos ryšys. Poetizuojama kaimo erdvė, kuri poetei yra...

„Juodieji gandrai“

„Juodieji gandrai“

Juozo Marcinkaus novelių rinkinyje, skirtame jaunesniojo amžiaus vaikams, “Juodieji gandrai” atsispindi tipiški rašytojo kūrybos vaizdiniai – pasakojama apie vargingą berniuko vaikystę, apie pirmąsias pažintis su gamta bei rūsčia gyvenimo tikrove. Kepurė uždengė...

„Saulėlydžio žaros“

„Saulėlydžio žaros“

„Saulėlydžio žaros“ – tai Vlado Nausėdo eilėraščių rinkinys, išleistas po jo mirties, kuriame išspausdinta originaliausia poeto kūrybos dalis, kurią jis pats buvo atrinkęs spaudai, tačiau neturėjęs galimybių išleisti atskiru leidiniu.Pasak literatūrologo dr....

„Šiuolaikiniai rugiai“

„Šiuolaikiniai rugiai“

Tai pirmoji poezijos knyga pelniusi Ievos Simonaitytės literatūrinę premiją. „Šiuolaikiniuose rugiuose“ aptinkami Stasiui Jonauskui būdingi kūrybos bruožai. Eilėraščiuose autorius „kaktomuša suduria“ tradicijas ir modernybę, matomi gamtos ir gyvenimo vaizdiniai,...

„Ji buvo Simonaitytė“

„Ji buvo Simonaitytė“

Šiame savo pirmajame didelio formato fotografijų albume „Ji buvo Simonaitytė“ Ona Pajedaitė yra surinkusi 300 rašytojos Ievos Simonaitytės nuotraukų, tarp jų ir tuo metu retai pasitaikiusių – spalvotų, bei pateikusi daugybę prisiminimų iš susitikimų. Autorė puikiai...

„Musei geriau“

„Musei geriau“

„Musei geriau“ – tai pirmoji Kosto Kauko jaunimui narkomanijos tema parašyta trilogijos dalis. Kitos dvi knygos – „Musei vis dar geriau“ ir „Paskutinis kaifas“ pasirodė vėliau – atitinkamai 1993 m. ir 1997 m.„Musei geriau“ iki šiol įtraukiama į pagrindinio ugdymo...

„Ievos Simonaitytės kūryba“

„Ievos Simonaitytės kūryba“

1988 m. nominuotoje Ievos Simonaitytės literatūrine premija monografijoje „Ievos Simonaitytės kūryba“ iš objektyvaus istoriko stebėtojo pozicijos, remdamasis rašytojos giminaičių ir bičiulių pasakojimais, laiškais, įvairia archyvine medžiaga bei spauda Vytautas...

„Ežerėnų papartis“

„Ežerėnų papartis“

Romanas „Ežerėnų papartis“ – pirmoji knyga nominuota Ievos Simonaitytės literatūrine premija. Kūrinio centre – žmogaus ir gamtos sugyvenimas, kurį ardo moralinių principų reliatyvizmas. Autorius pasakoja apie sąlyginio Ežerėnų miestelio ir jo apylinkių žmonių gyvenimą...