Rolandas Rastauskas

Rolandas Rastauskas

Rolandas Rastauskas Poetas, dramaturgas, eseistas (1954-10-13 Vilnius) Rolandas Rastauaskas 1978 m. Vilniaus universitete baigė anglistiką. 1978-1986 m. dirbo Operos ir baleto teatre redaktoriumi, dėstė Vilniaus universitete. 1986 m. persikėlė į Palangą, dėsto...
Jurgis Mališauskas

Jurgis Mališauskas

Jurgis Mališauskas Kraštotyrininkas, pedagogas (1928-01-19 Telšiai) 1944 m. Jurgis Mališauskas su tėvais išvyko į Vokietiją. 1946 m. grįžo į Lietuvą. 1955 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Mokytojavo, dėstė...
Daiva Kšanienė

Daiva Kšanienė

Daiva Kšanienė Muzikologė, kraštotyrininkė (1943-07-04 Šiauliai) Daiva Kšanienė baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą, 1965 m. Lietuvos konservatoriją, J. Gaudrimo muzikos istorijos klasę. Įgijo muzikologės, muzikos istorinių-teorinių disciplinų dėstytojos...
Nijolė Kliukaitė Kepenienė

Nijolė Kliukaitė Kepenienė

Nijolė Kliukaitė Kepenienė Poetė, prozininkė   (1957-05-01 Vilnius) Poetė baigė S. Nėries vidurinę mokyklą, 1982 m. – lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. Nuo 2002 m. Vilniaus universitete studijavo anglų kalbą, ilgus metus mokytojauja...
Aleksandras Žalys

Aleksandras Žalys

Aleksandras Žalys Literatūrologas, kritikas (1951-10-26 Girininkų k. (Šiaulių r.) – 2018-08-20 Klaipėda) Aleksandras Žalys 1975 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Klaipėdos universitete. 1980 m. apgynė aspirantūrą Vilniaus universitete, vėliau –...
Juozas Šikšnelis (slap. Raidas Dubrė)

Juozas Šikšnelis (slap. Raidas Dubrė)

Juozas Šikšnelis (slap. Raidas Dubrė) Prozininkas, dramaturgas (1950-03-01 Švendubrė (Varėnos r.)) 1973 m. Juozas Šikšnelis baigė Vilniaus universitetą, kur įgijo bibliotekininko ir bibliografo specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Klaipėdos apskrities...